Een vitaal platteland. Dat is wat plattelandsontwikkeling beoogt; het versterken en behouden van vitaliteit van het platteland door een gebalanceerde ontwikkeling van plattelandsgebieden. Plattelandsontwikkeling gaat niet alleen over landbouw en recreatie en toerisme, maar ook over onderwijs, welzijn, zorg, werkgelegenheid, energievoorziening, ICT en dergelijke.

Belang sterke regio’s
In de huidige globaliserende wereld is een sterke regio als tegenhanger van groot belang. En hier ligt ook een kans. Want met de globalisering neemt ook de behoefte van mensen toe aan lokale en regionale verbondenheid. Er zijn hiervoor diverse landelijke en provinciale subsidies beschikbaar, die nieuwe ontwikkelingen financieel ondersteunen. Tegelijk groeit bij overheden ook het besef dat de ontwikkeling alleen duurzaam is als deze gedragen wordt door de mensen die zelf wonen en werken in de regio. Het Hoogeland is aan zet!

Verbinden initiatiefnemers
Heel veel mensen zijn betrokken bij allerlei projecten in de regio. Mensen ontwikkelen als vrijwilliger nieuwe dorpshuizen, speelplaatsen, theatervoorstellingen enz. enz. allemaal volstrekt belangeloos bijvoorbeeld gewoon omdat ze in het dorp wonen en iets willen doen. Zonder al deze duizenden vrijwilligers zou het Hoogeland er heel anders uitzien. De betrokkenen blijken deze bijdrage aan de maatschappij allemaal heel vanzelfsprekend te vinden. Stichting Hoogeland op de Kaart wil, onder andere door het hosten van dit Platform, initiatiefnemers met elkaar verbinden, zodat hun kennis en ervaring beschikbaar komt voor anderen in de regio. Ervaring uit het ene project kan zo ten goede komen aan een ander project. Zo krijgt het Hoogeland er nog meer pareltjes bij!